Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Le Patiné of www.lepatine.nl ( hierna te noemen Le Patiné) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Le Patiné en de klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kunt u online kennis nemen van deze algemene voorwaarden en/of de deze algemene voorwaarden downloaden als pdf bestand.
3. In het geval van een dienstenovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden bijgesloten bij de offerte.

BROCANTE
1. Brocante zijn gebruikte goederen en daar zitten gebruikerssporen op. Dit geeft brocante zijn charme.
1a.De staat van de artikelen is gebruikt. De artikelen zijn in originele staat incl. de gebreken, oneffenheden, houtscheuren enz. In brocante kan het voorkomen dat er houtworm aanwezig is. Wij doen ons best dit te voorkomen en behandelen ongeverfd hout (geverfd hout kan niet behandeld worden) Wij zijn en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor houtworm en schade komend/voortvloeiend, aan/uit of schade veroorzaakt aan het gekochte artikel of aan andere goederen.
2. Le Patiné doet zijn uiterste best om een acurate omschrijving te plaatsen van elk artikel, wil de klant dan nog extra info dan kan dat gevraagd worden via lepatine@outlook.com.
3. Brocante valt onder het marge systeem (gebruikte goederen). Daarom rekenen wij geen BTW over de artikelen.


HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De afbeeldingen van de aangeboden producten in de webshop zijn waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Le Patiné niet.

DE PRIJS
1. De op de website genoemde prijzen zijn exclusief bezorgkosten.
2. Brocante valt onder het marge systeem (gebruikte goederen). Daarom rekenen wij geen BTW over de artikelen.
3. De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van schrijffouten en prijswijzigingen.

Webshop
1.Wij doen ons best de webshop actueel te houden, in het geval administratieve fouten kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden.
2. Kadobonnen, deze zijn te besteden in de winkel en in de webshop. Geen geld terug, niet inwisselbaar voor contanten, het bedrag dient in één keer te worden besteed, niet geldig op verzendkosten.


BETALING
1. Indien u ervoor gekozen heeft om geen gebruik te maken van Ideal, dient u het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen, over te maken .
2. Indien u zich niet houdt aan de onder punt 1 genoemde termijn behoudt Le Patiné zich het recht voor om de bestelling te annuleren.
3. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dient u de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Deze termijn vangt aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Maar dient in ieder geval betaald te zijn voor het aanvangen van de dienst.
4. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Le Patiné te melden.
5. Orders geplaatst onder vooraf betalen worden na uitblijven van betaling na 3 dagen geannuleerd.

LEVERING
1. Le Patiné zal de door u bestelde brocante zo zorgvuldig mogelijk inpakken, wij hergebruiken verpakkingsmateriaal.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Le Patiné bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
3. Le Patiné zal de bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, indien dit niet mogelijk is zal de klant binnen deze 2 dagen op de hoogte gebracht worden en deze kan dan zonder verdere opgaaf van reden de bestelling annuleren.
4. Na ontbinding zal Le Patiné het bedrag dat de consument heeft betaald voor niet geleverde goederen of diensten terugbetalen.
5. Voor de kosten van bezorging worden de geldende tarieven van PostNL gehanteerd.
6. U heeft via de webwinkel de mogelijkheid om de producten zelf af te halen in Lage Zwaluwe. Om ervoor te zorgen dat de producten voor u klaar staan, dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 06-49343893 of via de mail lepatine@outlook.com.
7. Meubels dienen bij voorkeur te worden afgehaald. Bezorgen is mogelijk, echter tegen vergoeding.
8. Producten die worden afgehaald kunnen met contante of pinbetaling betaald worden.
9. Meubels die op verzoek worden bezorgd dienen altijd vooraf of met pin te worden betaald.
10. wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, schade of breuk na aflevering bij het postkantoor (en tijdens de verzending).

OPSPAREN
Je kunt artikelen uit onze webwinkel opsparen. Hiermee kun je aanzienlijk besparen op de verzendkosten!
Dit zijn de spelregels:
1 OPSPAREN is alleen mogelijk bij PAKKETPOST verzending!
2 Plaats je een bestelling, dan kun je bij (OPMERKINGEN) aangeven dat je wilt OPSPAREN.
3 De eerste OPSPAAR faktuur betaal je binnen 5 dagen, inclusief de verzendkosten.
4 Bij de vervolg bestelling(en) vermeld je weer bij (OPMERKINGEN) dat je wilt OPSPAREN. Je ontvangt na je bestelling, een nieuwe correctiefaktuur zonder verzendkosten. Deze faktuur dien je ook weer binnen 5 dagen te voldoen.
5 Als je klaar bent met OPSPAREN kun je dit aangeven bij je laatste bestelling bij (OPMERKINGEN) of via een emailtje.
6 Je kunt maximaal 3 maanden OPSPAREN.
7 Wanneer fakturen niet binnen de vastgestelde betalingstermijn van 5 dagen worden voldaan, gaan de niet tijdig betaalde artikelen terug in de verkoop.
8 Mocht een pakket zwaarder of groter zijn dan een standaard pakket tot 30 kilo dan volgt er nog een aanpassing van de verzendkosten.

DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het bestelproces heeft voltooid en voldaan heeft aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. U kunt de overeenkomst binnen 24 uur kosteloos annuleren.

KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst dient u direct nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te maken via lepatine@outlook.com.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 Le Patiné Brocante | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel