ALGEMENE VOORWAARDEN (GEDEPONEERD)

Le Patiné Brocante
Vestigingsplaats: Lage Zwaluwe
KVK 66308895
Btw nr: NL001641732B10
Mobiel: +31(06)49343893

TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Le Patine of www.lepatine.nl ( hierna te noemen Le Patiné) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Le Patine en de klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kunt u online kennis nemen van deze algemene voorwaarden en/of de deze algemene voorwaarden downloaden als pdf bestand.
3. In het geval van een dienstenovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden bijgesloten bij de offerte.

DE STAAT VAN ONZE GOEDEREN
1. Brocante artikelen zijn gebruikte goederen met ouderdom en gebruikerssporen.
1a.De staat van de artikelen is gebruikt. De artikelen worden verkocht inclusief de gebreken, oneffenheden, houtscheuren en elke andere vorm van veroudering en aantasting.
1b.In hout kan het voorkomen dat er houtworm of sporen van andere insecten aanwezig zijn. Wij doen ons best dit te voorkomen, wij zijn en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor houtworm en elke andere insectenschade, schade komend/voortvloeiend, aan/uit of schade veroorzaakt aan het gekochte artikel of voortvloeiend aan andere goederen.
2. Le Patine doet zijn uiterste best om een goede omschrijving te plaatsen van elk artikel, extra info kan gevraagd worden via lepatine@outlook.com.
3. Brocante valt onder het marge belasting systeem (gebruikte goederen). Daarom rekenen wij geen BTW over de artikelen.

HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en een zo goed mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De afbeeldingen van de aangeboden producten in de webshop zijn waarheidsgetrouw. Kennelijke vergissingen, kennelijke fouten of ontbrekende informatie in het aanbod binden Le Patine niet.

DE PRIJS
1. De op de website genoemde prijzen zijn exclusief bezorgkosten.
2. Brocante valt onder het marge belasting systeem (gebruikte goederen).
3. De op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van schrijffouten en prijswijzigingen.

Webshop
1. Wij doen ons best de webshop actueel te houden, in het geval administratieve fouten kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden.
2. Kadobonnen zijn te besteden in de winkel en webshop. Geen geld terug, niet inwisselbaar voor contanten, het bedrag dient in één keer te worden besteed, niet geldig op verzendkosten.


BETALING
1. Indien u heeft gekozen om geen gebruik te maken van een Ideal, Paypal, etc. betaling, dient u het verschuldigde bedrag binnen 3 dagen over te maken .
2. Indien u zich niet houdt aan de onder punt 1 genoemde termijn behoudt Le Patiné zich het recht voor om de bestelling te annuleren.
3. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, dient u de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. Deze termijn vangt aan op de dag nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Maar dient in ieder geval betaald te zijn voor het aanvangen van de dienst.
4. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Le Patine te melden.
5. Orders geplaatst onder vooraf betalen worden na uitblijven van betaling na 3 dagen geannuleerd.

LEVERING
1. Le Patine zal de door u bestelde brocante zo zorgvuldig mogelijk inpakken, wij hergebruiken verpakkingsmateriaal.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Le Patine bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
3. Le Patine zal de bestellingen uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, indien dit niet mogelijk is zal de klant binnen deze 2 dagen op de hoogte gebracht worden en deze kan dan zonder verdere opgaaf van reden de bestelling annuleren.
4. Na ontbinding zal Le Patine het bedrag dat de consument heeft betaald voor niet geleverde goederen of diensten terugbetalen.
5. Voor de kosten van bezorging worden de geldende bezorgkosten berekend.
6. U heeft via de webwinkel de mogelijkheid om de producten zelf af te halen in Lage Zwaluwe, na afspraak.
7. Meubels dienen bij voorkeur te worden afgehaald, bezorgen is mogelijk, echter tegen vergoeding.
8. Producten die worden afgehaald kunnen met contante of pinbetaling betaald worden.
9. Meubels die op verzoek worden bezorgd dienen altijd vooraf of met pin te worden betaald.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, schade of breuk tijdens verzending.

OPSPAREN
1. Opsparen is mogelijk binnen Nederland.
2. Elk artikel dient vooraf betaald te worden.
3. Als je klaar bent met opsparen kun je dit aangeven door een bericht te sturen.
4. Wanneer facturen niet binnen de vastgestelde betalingstermijn van 3 dagen worden voldaan, wordt de bestelling geannuleerd.
5. Mocht een pakket zwaarder of groter zijn dan een standaard pakket tot 23 kilo dan volgt er een aanpassing van de verzendkosten.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor items die manco zijn geworden tijdens het opsparen en de levering van opspaar artikelen, bij vermissing is er geen geldelijke vergoeding mogelijk.
7. Gekochte artikelen bij opsparen kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden, de aankoop is definitief.

RETOURNEREN
1. U kunt aankopen retourneren binnen 14 dagen na ontvangst, uitgezonderd magazines en artikelen waarbij dit is vermeld.
2. De kosten van het retour zenden worden niet vergoed en zijn voor rekening van de koper.

DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het bestelproces heeft voltooid en voldaan heeft aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. U kunt de overeenkomst binnen 24 uur kosteloos annuleren.

KLACHTENREGELING
1. Klachten over de uitvoering van een overeenkomst dient u direct nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven kenbaar te maken via lepatine@outlook.com.
2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

GELDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1. Het maximumbedrag dat wij vergoeden in geval van aansprakelijkstelling en een daaruit voortkomende verplichting is ten alle tijde maximaal twee (2) keer het factuurbedrag van het gekochte artikel bij/van Le Patiné.
2.Wij keren nooit een vergoeding hoger dan bovengenoemd uit.

GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Le Patiné
Gaete 12
4926RN Lage Zwaluwe
9-12-2020(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Le Patiné Brocante | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel